Ποιοί είμαστεΗ Ροδιά…
Η Ροδιά είναι ένας σύλλογος για την παιδαγωγική τέχνη, υπάρχει από το 2006 και βρίσκεται στη γειτονιά του Βύρωνα.
Έχοντας σαν αφετηρία τα ελεύθερα σχολεία WaldorfSteiner, προχωρά ανεξάρτητα, διερευνώντας και  χαράζοντας το δικό της  μονοπάτι.
Η πρωτοβουλία της Ροδιάς είναι αυτοδιοικούμενη και στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό των μελών της.
Με ευαισθησία, συνείδηση και συνεχή δουλειά, δημιουργεί  ένα χώρο φωτεινό και ζεστό, έναν τόπο υλικό, συναισθηματικό και πνευματικό, δημιουργεί έναν κόσμο, όπου τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν, βιώνοντας τον εαυτό τους  με ελευθερία και αγάπη και οι ενήλικες να δράσουν με ισότητα και αδελφοσύνη.
Στον κόσμο της Ροδιάς  χωρούν πρωινές ομάδες για μικρά παιδιά, παιδαγωγικές συναντήσεις, απογευματινά τμήματα για παιδιά και ενήλικες, εκδόσεις, μεταφράσεις, συναντήσεις στο βουνό, ομαδικές δράσεις και γιορτές. Απόσπασμα από το καταστατικό του συλλόγου:


Σκοπός

        Σκοποί του Συλλόγου είναι :

1.     Η καλλιέργεια και η προώθηση της παιδαγωγικής τέχνης με αφετηρία την παιδαγωγική  Waldorf-Steiner σε μια ελεύθερη και ανοιχτή ερμηνεία και εφαρμογή αυτής στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδοκεντρικές παιδαγωγικές θεωρίες. Τούτο, δεδομένου ότι η παιδαγωγική τέχνη έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού αφού με την εκπαίδευση το παιδί αναπτύσσει αρμονικά τη σκέψη, το συναίσθημα και τη θέλησή του, αποκτώντας έτσι μια ολοκληρωμένη και υγιή συγκρότηση.

2.     Η ενίσχυση κάθε ποιοτικής, πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας παιδιών και γονέων.

3.     Η λειτουργία πρότυπου χώρου πολιτιστικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων για παιδιά και ενήλικες.

4.    Η  έκδοση βιβλίων και περιοδικού.

5.   Η ηθική, πνευματική και κοινωνική  εξύψωση των μελών του συλλόγου και η μεταξύ τους καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αγάπης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου